Defcon är ett varumärke och projekt som ingår i vildsvin.se.
 

Defcon är inriktade på dels krisberedskap och överlevnad, dvs det
som ofta benämns prepping samt utveckling av vapenrelaterade
produkter.

I Sverige saluförs alla våra produkter via Vildsvin.se

Defcon ingår även i det utvecklingsarbete som skett och sker kring
subsonic och då främst den nya klass ett patronen för subsonic,
50 Mayhem som testats under 2017-2018 och som presenteras
i slutet av 2018.

Telefon: 0435-46 05 30
E-post: info@defcon-one.se

Defcon
Vanasvagen 2
286 72 Asljunga

 
Övrigt